10/01/2015

553. MÙA XUÂN TRONG MẮT EM

           Lê Đá Trãi

 Có phải xuân về trong mắt em ?
 Cứ mỗi lẫn chiều tan học
 Nghe hương đời _ bừng nở trong ta.
 Năm tháng đi qua, tình vẫn không già

 Em đừng nghĩ: “sao đa tình đến thế !”
 - Đời cho ta  mộng ! Mơ !
 - Em cho ta tình thơ !
 Dáng xuân  về trong em bất tận,
 Xin em đừng kéo vội bức rèm mi,
 Xin em đừng vội vã bỏ đi.
 Sẽ có kẻ chết lịm khi xuân về lỡ dở
 Hoa sẽ sầu và ánh sáng tắt lịm đi
 Xuân sẽ ở lại trong bờ mi ánh mắt
 Và có ta ở lại viết thơ tình
 Tặng cho em cô bé nhỏ thư sinh
 Tà áo trinh nguyên _ một thời duyên thắm
 Có ánh mắt diệu kì chứa đọng cả trời xuân
                                                                   
* Lê Đá Trãi: tên thật Lê Đức Tường – Đại Hồng, Đại Lộc

                                                   

Không có nhận xét nào: