23/02/2015

588. HOÀI MONG

      Phan Thị Hoa Xuân


                          Xuân đã về rồi ai có hay
                          Hương hoa tỏa ngát đón xuân nay
                          Mai vàng từng cánh thêu nhung nhớ
                          Là gởi tình này theo gió bay.

                         Ta mượn Quỳnh hương rót chén đào
                         Tiễn ngày đông giá, tiễn hư hao
                         Mới hay hờ hững vùi thương nhớ
                         Bướm lạc đường hoa, có lẽ nào?

                         Sao người không về trong xuân nay
                         Để cùng ta nhấp rượu nồng say
                         Cho ta tìm lại hương ngày cũ
                         Một tiếng ai thôi cũng đủ đầy.

                         Xuân này xuân nữa biết bao xuân
                         Sao mãi mình ta với ngõ thuông
                         Buồn vui đem trải mua rồi bán
                         Vui kia đã hết chỉ dư buồn.

                                                            PTHX

Không có nhận xét nào: