09/07/2015

645. CHỜ - SÔNG XƯA – CÀY

Phan Thị Hoa Xuân
1. CHỜ
Biển mênh mông
Cát mênh mông
Trăng tỏa sáng mênh mông
Lòng người cũng mênh mông!
Em về 
có kẻ chờ trông
Đêm nay 
quạnh quẽ cô phòng 
...chờ em!

2. SÔNG XƯA
Người
về thăm lại 
bến sông xưa
Chỉ thấy 
con đò 
vắng người đưa
Trời
mây 
nước
vẫn in màu nhớ
Rơi lòng khách cũ
những nhặt thưa!

3. CÀY
Từ ngày 
anh vác cày đi
Ruộng em nứt nẻ 
bởi vì ...
nước khô.
Trai làng 
bao kẻ xôn xao
Vác cày 
đến giúp 
nhưng nào được đâu!
Ruộng này 
vắng chủ ... cày lâu
Lại thêm khô hạn ...
làm sao mà cày?
Anh về đi, 
hãy về mau
Gặp mùa ... nước ngập, 
...ruộng sâu ... 
anh cày!

Không có nhận xét nào: