05/06/2017

959. TẶNG HAI CON

                                     Tặng hai con của bố


Các con thành cuộc trăm năm
Song trùng viễn tượng tơ tằm thiên thu
Cõi đời một giấc trầm phù
trái tim vô lượng đắp bù cho nhau.

Không có nhận xét nào: