MỘC NHÂN - 2015

1. 539. Trang viết đầu năm 2015
2. 545. Em trở về vườn cũ
3. 549. Lời cảm ơn năm 2015
4. 551. Những con số của tôi
5. 552. Trăng hạ tuần
6. 555. Diễn ngôn Zorba Phật
7. 562. Chiếc vòng thạch anh ám khói
8. 564. Kể chuyện con dê
9. 570. Phu nhạc
10. 575. Nhặt lại thơ mình
11. 576. Bài hát "I'm not in love"
12. 582. Bài hát "My Valentine"
13. 583. Tiễn Ngựa đón Dê
14. 586. Từ Mùi đến Dê
15. 591. Những đoản khúc ngày xuân
16. 593. Đoản thi
17. 594. Nguyên Tiêu
18. 595. Bài hát "The Colour of my love"
19. 596. Từ im lặng đến vô ngôn
20. 597. Ca khúc “when you tell me that you love me” – Diana Ross (with Westlife)
21. 598. Kí sự con đường
22. 599. Cùng em cuộc này
23. 600. Bài Tháng Tư cho em
24. 601. Nghiệp
25. 602. Bên kia
26. 606. Chiều thị trấn
27. 608. Bài hát "Have you ever seen the rain"
28. 610. Bài hát "Country life"
29. 614. Khi em đọc điều này
30. 616. Bài hát "Do you remember"
31. 618. Bài hát "Stand by me"
32. 621. Sinh nhật mùa thu đời người
33. 625. Bài hát "Sorry seem to be hardest word"
34. 626. Bài hát "Moon river"
35. 630. Bài hát: “Love will keep us alive”.
36. 631. Bài hát "You are not alone"
37. 635. Họ Lê Đại Lộc hành hương về đất tổ
38. 640. Em như cơn mưa
39. 641. Về Thạnh Mỹ (4)
40. 644. Bài hát "Big big world"
41. 650. Niệm khúc
42. 654. Bài hát "Let it be"
43. 655. Bài hát "You are not alone"
44. 656. Mô hình trường học mới cấp THCS (1)
45. 657. Mô hình trường học mới cấp THCS (2)
46. 658. Mô hình trường học mới cấp THCS (3)
47. 659. Mô hình trường học mới cấp THCS (4)
48. 660. Mô hình trường học mới cấp THCS (5)
49. 661. Qua đường DT 721
50. 662. Bài hát "The long and winding road"
51. 663. Lời mở đầu tập san Nam Trân 1
52. 664. Bài hát "The look of love"
53. 665. Bài thơ "The night has a thousand eyes"
54. 668. Sao em lại không hiểu
55. 669. Bài hát "Life is too short" 
56. 671. Những tổ khúc rời
57. 674. Linh hồn - Quan tài
58. 675. Phía sau
59. 676. Trái tim của một người đàn ông
60. 677. Bài thơ dịch "Remember me" (hãy nhớ đến anh)
61. 681. Những con khỉ ở làng đất sét
62. 682. Những bài thơ của tôi
63. 683. Đoản khúc "chưa"
64. 684. Học nói
65. 685. Bài hát "Shoot the moon"
66. 687. Bài hát "Tonight, I celebrate my love"
67. 688. Bài hát "Woman in love"
68. 689. Người đẹp và em
69. 693. Những câu thơ xâm thực
70. 694. Có một đêm
71. 695. Những câu thơ tàn đêm
72. 696. Khi em say
73. 697. Sài Gòn có một góc nhạc Acoustic
74. 699. Một giấc mơ chết trẻ
75. 700. Bài thơ số 700
76. 701. Bài hát "I started a joke"
77. 702. Bài thơ "Bí mật của tình yêu"
78. 703. Bài thơ phổ thành những nốt nhạc cánh nâu
79. 705. Những đoản khúc nhớ quên 
80. 706. Lục bát ngẫu sự
81. 708. Cảm ơn em đã đến đây
82. 710. Đọc lại thơ Haiku- Basho
83. 711. Haiku ngẫu tác 1
84. 713. Haiku ngẫu tác 2
85. 714. Bài hát "Blowing in the wind"
86. 715. Haiku tiễn biệt
87. 716. Bài hát "Don't think twice, it's all right"
88. 718. Haiku phiêu phong
89. 719. Bài hát "Forever young"
90. 720. Tiếng đàn tôi
91. 722. "Chửi" - Tiếng kêu của con người khi đối diện số phận
92. 723. Có một dòng sống đã qua đời
93. 724. Bài hát "If you and me"
94. 725. Những khúc rời
95. 727. Năm Khỉ kể chuyện Khỉ
96. 728. Bài hát "The shadow of your smile"
97. 729. Mưa kì vọng
98. 730. Những khúc rời (2)
99. 732. Bài thơ cuối năm cho em


Không có nhận xét nào: