05/04/2017

953. ARE YOU READY

Ca khúc "Are you ready" thuộc dòng nhạc Christian – được Bob Dylan viết năm 1980 và phát hành trong album "Saved" , ca khúc lấy cảm hứng từ Thiên Chúa. Toàn bài hát là những câu hỏi lặp đi lặp lại "Are you ready?"... gợi về ngày phán xét và nhắc con người lòng hi sinh, vị tha để được hưởng ân sủng từ Thiên Chúa.

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG CHƯA
Bản dịch: Mộc Nhân Lê Đức Thịnh 
1.
Bạn đã sẵn sàng chưa, đã sẵn sàng chưa?
Bạn đã sẵn sàng chưa, đã sẵn sàng chưa?
Bạn đã sẵn sàng đi gặp Chúa Jêsus chưa?
Bạn phải hiện hữu ở nơi nào ?
Liệu Chúa có biết đến bạn khi Ngài nhìn thấy bạn
Hay Ngài sẽ nói, "Hãy tránh xa Ta"?
2.
Bạn đã sẵn sàng chưa, hy vọng bạn đã sẵn sàng
Liệu tôi đã sẵn sàng, đã sẵn sàng chưa?
Liệu tôi đã sẵn sàng, đã sẵn sàng chưa?
3.
Liệu tôi có sẵn sàng hy sinh cuộc sống của mình cho anh em
và mang cây lấy cây thập tự giá của mình?
Tôi có qui phục theo ý Chúa
hay vẫn hành động như ông chủ?
4.
Tôi đã sẵn sàng chưa, đã sẵn sàng chưa
khi sự huỷ hoại đến thật nhanh
và không có thời gian để nói lời vĩnh biệt
Bạn đã quyết định
Lên thiên đàng hay xuống địa ngục?
5.
Bạn đã sẵn sàng, đã sẵn sàng chưa?
Phải chăng bạn có nhiều việc chưa hoàn thành?
Có điều gì đó đang níu giữ?
Bạn có suy nghĩ cho chính mình
hay theo đám đông?
6.
Bạn đã sẵn sàng chưa, hy vọng rằng bạn đã sẵn sàng
Bạn đã sẵn sàng chưa?
Bạn đã sẵn sàng cho ngày phán xét chưa?
Bạn đã sẵn sàng cho thanh gươm trừng phạt chưa?
Bạn đã sẵn sàng cho trận cuối chưa?
Bạn đã sẵn sàng cho ngày của Chúa chưa?
Bạn đã sẵn sàng chưa, tôi hy vọng bạn đã sẵn sàng.
---------------------------------
* Mộc Nhân Lê Đức Thịnh dịch từ nguyên bản tiếng Anh:
             "Are you ready" – Bob Dylan
                     Theo nguồn trang: bobdylan.com
               ARE YOU READY – Bob Dylan
1.
Are you ready, are you ready?
Are you ready, are you ready?
Are you ready to meet Jesus?
Are you where you ought to be?
Will He know you when He sees you
Or will He say, “Depart from Me”?
2.
Are you ready, hope you’re ready
Am I ready, am I ready?
Am I ready, am I ready?
3.
Am I ready to lay down my life for the brethren
and to take up my cross?
Have I surrendered to the will of God
Or am I still acting like the boss?
4.
Am I ready, hope I’m ready
when destruction cometh swiftly
and there’s no time to say a fare-thee-well
Have you decided whether you want to be
in heaven or in hell?
5.
Are you ready, are you ready?
Have you got some unfinished business?
Is there something holding you back?
Are you thinking for yourself
Or are you following the pack?
6.
Are you ready, hope you’re ready
Are you ready?

Are you ready for the judgment?
Are you ready for that terrible swift sword?
Are you ready for Armageddon?
Are you ready for the day of the Lord?
Are you ready, I hope you’re ready.

Không có nhận xét nào: