20/04/2017

956. CÓ THỂ SAU NHỮNG NGÀY

Mộc Nhân 

có thể sau những ngày
em là chiếc lá rơi dưới vòm cây

có thể sau những ngày
em là tàn tro vùi trong đất

có thể sau những ngày
tình yêu kéo da non phủ trên vết thương

có thể sau những ngày
kinh cầu cứu rỗi đa đoan

có thể sau những ngày
nghe lòng mục ruỗng u mê
nghe sâu bọ cũng ê chề trần gian.
  

Không có nhận xét nào: