21/02/2013

305. ĐỀ MỞ

                Đinh Công Tôn                              
                      * Thân tặng các đồng nghiệp
                            Trong buổi sinh hoạt chuyên môn bàn về “Đề mở”.


                             Đồng nghiệp ra cho tôi
                             đề mở
                             Tình yêu…

                             Sờ lên đầu lưa thưa thưa sợi bạc
                             Thời gian cày xới mấy lần trốc gốc tuổi xanh
                             Sờ vào tim
                             Từng nhịp rộn ràng nóng hổi
                             Chẳng biết tự  bao giờ
                             Vẫn còn nguyên vẹn nhịp yêu
                             Rạo rực đam mê
                             Một  bóng hồng đi qua thao thức
                             Một bóng hồng ghé vào ngày đêm mộng thực
                             Những bâng khuâng nhung nhớ xôn xao
                             Giữa biển yêu sóng vỗ rì rào…
                             Người ra đề quên mình đồng nghiệp
                             Người làm bài chạm vào cửa tim đang mở
                             Người ta nói hết rồi sợ lặp lời lặp ý
                             Vẫn nhận điểm mười
                                                             Cho một cõi yêu.

                                                                         Đinh Công Tôn  / 01 - 2013                                                                                                                                                                                               

Không có nhận xét nào: