27/05/2014

461. TIẾT HỌC CUỐI

Đinh Công Tôn

Nhìn các em ngày cuối ngồi lớp cuối
Kề vai nhau cười nói lao xao
Em có biết chia tay tà áo
Lúc vào đời nuối tiếc nao nao !

Trên bục giảng ta ngồi ngày cuối
Bảng vẫn chờ con chữ ghi thêm
Phấn còn chút mòn dần năm tháng
Biết nói gì gởi lại các em !

Ta cố níu thời gian vô ích
Giờ trôi qua có chậm vẫn qua
Ngôi trường cũ đón thêm người mới
Mình cũ rồi chẳng biết đón ai !

Cuộc giã từ bên trong im lặng
Ta tiễn mình xao xuyến mấy vần thơ
Phượng trải đỏ lối về ly biệt
Ta ngập ngừng bước giữa thực mơ.

                                                   05 - 2014
                                                  Đinh Công Tôn

Không có nhận xét nào: