04/05/2014

458. XẾP LOẠI

                                            Đinh Công Tôn
                        Trái cây chưa đến kì thu hoạch
                        Người ta phun thuốc vào
                        Đem ra tiêu thụ
                        Dở thành ngon
                        Xấu thành tốt
                        Những nguy cơ tiềm ẩn
                        Nhẹ nhàng qua cửa, ai hay… !


                        Những học sinh cuối mỗi kì học
                        Thầy cô cùng ngồi
                        Phân loại A B C…
                        Một phút nông nổi sai lầm
                        Em rơi vào khung yếu
                        Những thứ phẩm ngày xưa
                        (Biết đâu) lại ngon ngọt giữa đời …!
                                                                                  04-2014
      * Đinh Công Tôn: Nhà giáo về hưu - Đại Lộc, Q.Nam

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

sản phẩm của GD không có phế phẩm thầy ạ