01/05/2014

457. RONG CHƠI

Mộc Nhân
          (tặng bọn LSB nhân chuyến rong chơi cuối tháng 4 - 2014)

chào Lương Sơn Bạc (1)
  mến yêu
    buổi trưa Vĩnh Phước (2)
        buổi chiều Hà Tân (3)


                      tối về Thạnh Mỹ (4)
               lần khân
                 qua cua Xã Tỵ (5)
                   núi gần hoàng hôn

vùng cao
  ngập ngụa lắc bồn (6)
    rong chơi
      mà mãi bồn chồn
        ngày xưa
          tiếng đàn ướt
            giữa
               cơn mưa
                 em còn cợt nhả
                   cho vừa cuồng âm

về sau
  nhập cuộc trăm năm
    cũng không quên được
      dấu dằm hôm nao
        qua truông
          gió núi thét gào
            chào nhau
              một chén
                 hồng đào
                   ngã nghiêng
             -----------------------------------------

(1) Lương Sơn Bạc: xem lại "bài này" sẽ rõ !!!
(2) Vĩnh Phước : tên làng thuộc xã Đại Đồng – Đại Lộc
(3) Hà Tân : tên làng thuộc xã Đại Lãnh – Đại Lộc
(4), (5) Thạnh Mỹ, Xã Tỵ : thuộc Nam Giang - xem lại "bài này" sẽ rõ !!!
(6) lắc bồn : động tác đãi vàng (vui lòng không "nói lái") - xem lại "bài này" sẽ rõ !!!

Hình ảnh LSB - rong chơi cuối tháng 4/ 2014

chào nhau một chén hồng đào ngã nghiêng

1 nhận xét:

gocque nói...

"tiếng đàn ướt
giữa
cơn mưa"

Tình thâm
gặp thế
chưa vừa nhớ nhung