16/04/2015

604. KẾT NỐI YÊU THƯƠNG

                       Đinh Công Tôn                
                                     * Kính tặng "Chuyển động 24" / VTV1


                   Đắng chát cánh đồng ngổn ngang dưa
                   Ngọt ngào thơm thảo những sẻ chia
                   Giọt rơi trên mắt – từ đêm lạnh
                   Nghĩa tình lớp lớp những người mua


                   Hàng nghìn cây số dẫu xa xôi
                   Chuyển động 24 những bồi hồi
                   Rưng rưng cảm xúc cay sống mũi
                   Biết mấy thiêng liêng nghĩa đồng bào

                   Trắng tay chị khóc mùa đã mất
                   Nước lũ chẳng trôi cái phận nghèo
                   Máy quay rung nhịp theo tiếng nấc
                   Dưa đã đỏ lòng ở muôn nơi

                   Đại Lộc vừa qua một tai ương
                   Bà con cảm xúc được mùa thương
                   Lật đất lại trồng mầm hy vọng
                   Tiếp nối mùa sau những vấn vương…

                                                 Đinh Công Tôn
                                        dinhcoto3@gmail.com
                                         Đại Lộc – Quảng Nam

Không có nhận xét nào: