22/04/2015

607. THOÁNG MĨ SƠN

                       Sương Thu      
                   
Giữa hoang sơ
                         Và đại ngàn
                      Mĩ Sơn phút giây huyền hoặc
                  Thấp thoáng  rất gần  kèn vút lên
              Vũ điệu Chăm- pa  cha chá cha cha

                Uyển chuyển tay nâng hình đỉnh tháp
                  Môi mềm ngực lửa níu thời gian
                       Đêm hội xưa
                        Thần Shiva quyền thế
                          Tháp cổ chơi vơi trầm mặc
                               Dáng vũ nữ
                                 Apsara  Apsara
                                  Ngàn năm ngủ quên kiếp đá
                                    Ngàn năm xa…
                                                       ST

Không có nhận xét nào: