20/04/2015

606. CHIỀU THỊ TRẤN

                                  Mộc Nhân Lê Đức Thịnh

qua vài ngã ba
góc đường bối rối
xe cộ nhì nhằng
ráng vàng hấp hối
thị trấn chiều
lạc trong những cuồng âm

em 
dở chợ dở quê
ta 
nửa tỉnh nửa hâm…

Không có nhận xét nào: