22/04/2015

608. BÀI HÁT “HAVE YOU EVER SEEN THE RAIN”

               Bài hát “Have you ever seen the rain” – của John Fogerty
John Fogerty - Nhạc sĩ, ca sĩ người Mỹ
             Bài này nổi tiếng vào thập niên 1970-1980 và đã được nhiều ban nhạc lừng danh như SMOKIE, BONEY'M, CCR... hát lại theo nhiều phiên bản khác nhau.
                  Chuyển ngữ và phỏng dịch: Mộc Nhân Lê Đức Thịnh
HAVE YOU EVER SEEN THE RAIN (CÓ BAO GIỜ EM THẤY MƯA )

Someone told me long ago
“There's a calm before the storm”.
I know!
It's been coming for sometime.
When it's over so they say
It'll rain on a sunny day.

I know!
Shining down like water.
I wanna know: have you ever seen the rain?
I wanna know: have you ever seen the
rain coming down on a sunny day

Yesterday and days before
Sun is cold and rain is hot.
I know!
Been that way for all my time.
Till forever on it goes
Thru the circle fast and slow,
I know !
It can't stop I wonder!
I wanna know, have you ever seen the rain?
I wanna know, have you ever seen the  
rain coming down on a sunny day?
Trước đây có người nói với tôi rằng
“Có một khoảng yên bình trước bão tố”.
Tôi biết !
Thỉnh thoảng cũng diễn ra đúng thế.
Rồi khi nó qua đi người lại bảo  rằng
Trời đổ mưa vào một ngày nắng đẹp

Tôi biết !
Ánh nắng chiếu xuống như giọt rơi.
Tôi muốn biết: đã bao giờ em thấy mưa?
Tôi muốn biết rằng: đã bao giờ em thấy
mưa rơi vào một ngày nắng đẹp.

Hôm qua và những ngày trước đó
Mặt trời thì lạnh và mưa thì lại nóng.
Tôi biết!
 Điều đó đã diễn ra trong tôi
vẫn mãi như thế.
Như một vòng tròn nhanh rồi chậm.
Tôi biết!
Tự hỏi liệu nó có chấm dứt!
Tôi muốn biết rằng, đã bao giờ em thấy mưa?
Tôi muốn biết rằng, đã bao giờ em thấy
mưa rơi vào một ngày nắng đẹp?

                                 
                                    EM CÓ BAO GIỜ THẤY MƯA RƠI
"Tôi đã biết khoảng yên bình trước bão
khi qua rồi chỉ còn lại cơn mưa
tôi biết mưa vào một ngày nắng đẹp
liệu em có bao giờ thấy như tôi ?"
                             (Mộc Nhân phỏng dịch)

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

"Ánh nắng chiếu xuống như giọt rơi.
Tôi muốn biết: đã bao giờ em thấy mưa?
Tôi muốn biết rằng: đã bao giờ em thấy
mưa rơi vào một ngày nắng đẹp"

Bài hát hay quá ạ! 1325