12/06/2015

630. BÀI HÁT "LOVE WILL KEEP US ALIVE"

Bài hát: “Love will keep us alive” của ban nhạc EAGLES
Chuyển ngữ: “Tình Yêu Sẽ Giúp Chúng Ta hiện hữu”Mộc Nhân
I was standing all alone
against the world outside
You were searching
For a place to hide lost and lonely
Now you've given me
the will to survive
When we're hungry
love will keep us alive
Don't you worry
Sometimes you've just gotta let it ride
The world is changing
Right before your eyes.
Now I've found you
There's no more emptiness inside
When we're hungry
love will keep us alive.
I would die for you
climb the highest mountain
Baby
there's nothing I wouldn't do
Now I've found you
There's no more emptiness inside
When we're hungry
love will keep us alive
I would die for you
Climb the highest mountain
Baby
there's nothing I wouldn't do
I was standing all alone
against the world  outside
You were searching
For a place to hide lost and lonely
Now you've given me
the will to survive
When we're hungry
love will keep us alive
When we're hungry
love will keep us alive
When we're hungry
love will keep us alive
Anh vẫn đang đứng một mình
chống chọi thế giới ngoài kia
Còn em thì đang tìm kiếm
một nơi để che giấu mất mát và cô đơn
Giờ những gì em cho anh
sẽ giúp anh sống sót.
Khi chúng ta khao khát
tình yêu sẽ giúp chúng ta hiện hữu.
Đừng lo lắng em à
Đôi khi em cũng phải để nó trôi đi
Thế giới này đang thay đổi
Ngay trước mắt em.
Bây giờ anh đã tìm được em
Chẳng còn sự trống vắng nào nữa
Khi chúng ta thấy khao khát
tình yêu sẽ giúp chúng ta tồn tại.
Anh sẵn sàng chết vì em
trèo lên ngọn núi cao nhất
Em yêu
chẳng có gì là anh không làm được
Bây giờ anh đã tìm được em
Chẳng còn sự trống vắng nào nữa
Khi chúng ta thấy khao khát
tình yêu sẽ giúp chúng ta tồn tại.
Anh sẵn sàng chết vì em
trèo lên ngọn núi cao nhất
Em yêu
chẳng có gì là anh không làm được
Anh vẫn đang đứng một mình
chống chọi thế giới ngoài kia
Còn em thì đang tìm kiếm
một nơi để che giấu mất mát và cô đơn
Giờ những gì em cho anh
sẽ giúp anh sống sót.
Khi chúng ta khao khát
tình yêu sẽ giúp chúng ta hiện hữu.
Khi chúng ta mệt mỏi
tình yêu sẽ giúp chúng ta hiện hữu.
Khi chúng ta ham muốn
tình yêu sẽ giúp chúng ta hiện hữu.


Không có nhận xét nào: