05/02/2016

745. TIỄN MỘT CON CẦY

Mộc Nhân

cầu tre 
tiễn 
một con cầy
cất dăm ba tiếng
vơi đầy cuối năm
dòng vơi xa
một bãi nằm
những điều cạn cợt
thắm đằm 
hồn nhiên.

Không có nhận xét nào: