05/07/2017

962. SẮC THÁI TRĂM NĂM

     Tặng hai con Nguyên Vũ và Thu Hoài
               (đánh dấu ngày hôn sự của các con)

từ dường như
đến hẳn là
từ hôm qua
đến mai
bữa kia.
       ***

từ thút thít
đến đầm đìa
từ phấn son
đến chia lìa
nướu răng.
     ***
từ chắc cú
đến nhập nhằng
từ khi khởi thủy
đến rằng
trăm năm.
    ***
từ thủ thỉ
đến càm ràm
từ yêu thương
đến dấu dằm
có nhau.

Không có nhận xét nào: