16/10/2015

695. NHỮNG CÂU THƠ TÀN ĐÊM

Mộc Nhân 

tàn đêm
rọi ngược vào tim
sáo ngôn trang sức
nỗi niềm pha lê
thoát qua chiếc bóng ủ ê 
vỡ tan
những giọt dầm dề
thiên thu
***

em từ lăng kính
bước ra
trên vai súng máy
tà tà đoản côn
bàn tay
bắn rổ ngăn hồn
vấp chân khép lại
hố chôn phàm trần
***
dập vùi 
giấc hẹp sinh phần
gục đầu rọi chiếu 
tần ngần
bước ma
tiệc bày
máu thịt xương da
bầy hầy
mỹ tửu
khề khà
đãi bôi.

Không có nhận xét nào: