21/06/2016

788. LEO NÚI AM BẰNG

Mộc Nhân
                              Một ngày leo núi am bằng
                              hái trời mây
                              với khuông trăng nuột nà
                              hái thêm hai quả đào na
                              tóc tai rối gió 
                              làn da nhu mỳ

                              thôn làng khe suối tí ti
                              từ trong tuyệt nhãn 
                              thấy gì cũng xinh.

Qua cầu Hà Nha - đường lên núi

Sông Vu Gia nhìn từ đường lên núi

Làng Ngọc Kinh Đông - trên núi nhìn xuống nhỏ tí ti

Cầu Hà Nha nhìn từ đỉnh núi

Bãi bồi và làng xóm ven sông Vu Gia nhìn từ núi cao

Đường lên núi - đèo dốc cao thách thức phượt thủ

Không có nhận xét nào: