26/06/2016

790. BUỔI SÁNG ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI

Mộc Nhân

buổi sáng áp thấp nhiệt đới
tôi khuấy đảo ly cà phê
để tìm tự do
ẩn trong chiếc cốc thủy tinh

                                                    tự do chỉ là khoảng đen lờ nhờ
lăn tròn vị đắng cafein
tan hạt đường ngọt lịm
hòa trong viên đá lạnh tái tím

                                                            ***
buổi sáng áp thấp nhiệt đới
tôi chạm trổ vài ẩn dụ
chăm chút những mật ngữ
gởi tự do trong con chữ

                                                   bài thơ bị ném bỏ
khi một hàm ngôn được diễn dịch 
áp thấp nhiệt đới chuyển mư­a rục rịch
thành một cơn bão mùa.