28/06/2016

791. CHẲNG NHỚ

Mộc Nhân

Tối qua 
chẳng nhớ ngủ đâu
sáng ra thấy núi 
và cầu Hà Tân

máu tim du mộng bần thần
đất ngang trời ngửa 
lần khân giang hồ.