16/01/2017

905. VÔ ĐỀ

Mộc Nhân

Em vô lượng
đâu cần nói
đời sương khói
như mê cung.
 
Em vô cùng
lòng thánh thiện
để ta biết
ngày cuồng quay.

Đêm thẳm sâu
tràn qua ngực
em thơm nức
mùi thanh tân

Em tần ngần
hồn viễn xứ
màu thánh nữ
ngày tinh khôi.

Anh tái hồi
chiều phủ phục
nghe rã mục
một nỗi người.

Không có nhận xét nào: