27/01/2017

911. TIỄN KHỈ ĐÓN GÀ

Mộc Nhân

Tiễn thằng khỉ đột
Về nơi cò gáy khỉ ho

Đón con tông gà nòi
tốt lông đẹp mã

Tiễn những con khỉ già
Chuối đâu no khỉ thóc đâu no gà

Đầu năm nhâm nhi bún chả cơm gà
Trời chuyển ráng mỡ gà
thổi bay đồ khỉ mốc.
            

Không có nhận xét nào: