05/02/2017

912. VULNERABLEDịch thơ Việt ngữ “Dễ tổn thương” – Mộc Nhân

Everywhere I look I see her smile
her absent-minded eyes
and she has kept me wondering for so long
how this thing could go wrong. 

It seems to me that
we're both the same playing same game
but as darkness falls
this true love
falls apart into a riddle of her heart. 

She's so vulnerable
like china in my hands
She's so vulnerable
and I don't understand.

I could never hurt the one I love
She's all I've found
But she's so vulnerable
Oh so vulnerable.

Days like these no one should be alone
No heart should hide away
her touch is gently conquering my mind
there's nothing words can say.

She's coloured all the secrets of my soul
I've whispered all my dreams
But just as nighttime falls
this vision
falls apart into a riddle of her heart.

She's so vulnerable
like china in my hands
She's so vulnerable
and I don't understand.

I could never hurt the one I love
She's all I've found
But she's so vulnerable
Oh so vulnerable.

Don't hide your eyes.
Nơi nào tôi cũng đều nhìn thấy nụ cười
đôi mắt mơ màng của em
và em đã khiến tôi dằn vặt khi giã biệt
sao chuyện này lại tệ hại thế.

Dường như với tôi
cả hai ta đang cùng cuộc chơi
Nhưng bóng tối bủa vây
tình yêu chân thật này
trở thành điều bí ẩn của trái tim em.

Em thật là dễ tổn thương
như gốm sứ trong tay tôi
Em thật là dễ tổn thương
tôi không sao hiểu được.

Tôi không bao giờ làm đau em
em là tất cả những gì tôi kiếm tìm
nhưng em thật là dễ tổn thương
em thật là dễ tổn thương.

Những ngày thế này không ai phải cô đơn
không có trái tim nào phải trốn chạy
ân ái của em đã chinh phục tâm hồn tôi
chẳng cần nói gì nữa.

Em tô màu mọi bí mật trong linh hồn tôi
tôi trò chuyện với những giấc mơ của mình
Nhưng đêm xuống
ảo mộng này
trở thành điều bí ẩn của trái tim em.

Em thật là dễ tổn thương
Như gốm sứ trong tay tôi
Em thật là dễ tổn thương
tôi không sao hiểu được.

Tôi không bao giờ làm đau em
em là tất cả những gì tôi kiếm tìm
nhưng em thật là dễ tổn thương
em thật là dễ tổn thương.

Đừng che giấu đôi mắt em nhé.


Không có nhận xét nào: