19/02/2017

920. BORN IN TIME

 “Born In Time” của Bob Dylan
                (ca từ lấy theo nguồn trang bobdylan.com)

1.
In the lonely night
In the blinking stardust of a pale blue light
You’re comin’ thru to me in black and white
When we were made of dreams.
2.
You’re blowing down the shaky street
You’re hearing my heart beat
In the record-breaking heat
Where we were born in time.
3.
Not one more night, not one more kiss
Not this time baby, no more of this
Takes too much skill, takes too much will
It’s revealing.
4.
You came, you saw, just like the law
You married young, just like your ma
You tried and tried, you made me slide
You left me reelin’ with this feelin’.
5.
On the rising curve
Where the ways of nature will test every nerve
You won’t get anything you don’t deserve
Where we were born in time.
6.
You pressed me once, you pressed me twice
You hang the flame, you’ll pay the price
Oh babe,
that fire is still smokin’.
7.
You were snow, you were rain
You were striped, you were plain
Oh babe, truer words
Have not been spoken or broken.
8.
In the hills of mystery
In the foggy web of destiny
You can have what’s left of me
Where we were born in time.
----------------------------------------------------
     Bản dịch Việt ngữ của Mộc Nhân
              SINH RA ĐÚNG LÚC
1.
Trong đêm cô đơn
Những ngôi sao nhỏ lấp lánh ánh xanh nhạt
Em xuyên qua màn đêm để đến bên tôi
Khi chúng ta dệt nên những giấc mơ.
2.
Em đang lanh thang vô định trên con đường ngoằn ngoèo
nghe tim tôi thổn thức
lưu giữ nhịp thở cuồng nhiệt
nơi mà chúng ta đã được sinh ra đúng lúc
3.
chẳng cần đêm nào nữa
chẳng cần thêm nụ hôn
hãy thật khéo léo, thật tập trung
đó là lúc biểu lộ.
4.
Em đã đến, đã tường tận như luật định
Em đã lập gia đình sớm, như mẹ của mình
Em mệt mỏi, làm tôi trượt ngã
Em để tôi rối bời trong cảm xúc.
5.
Trên đường dốc cao
Nơi thiên nhiên thách thức lòng can đảm
Em sẽ không nhận được điều không xứng đáng
đó là nơi mà chúng ta được sinh đúng lúc.
6.
Em đã ép tôi một lần, hai lần
Em thắp ngọn lửa, em sẽ phải trả giá
Oh em yêu,
ngọn lửa kia vẫn còn nghi ngút
7.
Em là tuyết, em là mưa
Em là vạch sọc, em là đồng bãi
Oh em yêu, lời nói thật hơn cả
chưa được thốt ra hay bị phá vỡ bao giờ.
8.
Trong những ngọn đồi bí ẩn
Trong rối rắm mù mịt số phận
Em có thể mang theo những gì còn lại của tôi
Nơi mà chúng ta được sinh ra đúng lúc.

Không có nhận xét nào: