15/09/2015

677. REMEMBER ME

Bài thơ "Remember me" - Christina Rossetti (Nhà thơ Anh sinh 1830 mất 1894)
Bản dịch "Hãy nhớ đến anh"Mộc Nhân Lê Đức Thịnh

Remember me
when I am gone away,
gone far away into the silent land
nor I half turn to go yet turning stay.

Remember me
when no more day by day
you tell me of our future that you planned
only remember me
you understand
it will be late to counsel then or pray.

Yet if
you should forget me for a while
and afterwards remember,
do not grieve;
for if the darkness and corruption leave
a vestige of the thoughts that once I had
better by far you' d forget me and smile
than that you should remember
and be sad.
Hãy nhớ đến anh
khi anh ra đi xa
vào trong vùng đất lặng
hoặc nửa muốn quay đi nhưng rồi nán lại.

Hãy nhớ đến anh
Khi không còn ngày tiếp nối ngày nữa
Em kể cho anh về tương lai và dự định.
Chỉ nhớ anh thôi nhé
Em biết rằng
khuyên nhủ hay nguyện cầu thì đã muộn.

Nhưng  nếu
em quên anh trong chốc lát
và sau đó lại nhớ đến anh
đừng đau khổ.
bởi nếu bóng tối và sự  tham lam
một lần in dấu trầm tư
thì tốt hơn là em cứ quên và mỉm cười
hơn là cứ nhớ anh
để rồi sầu não.

                                    Dịch thơ:  "Hãy nhớ đến anh" - của MN LĐT


Hãy nhớ đến anh
khi anh ra đi xa
vào vùng đất lặng
chân bước chùng chình.

Hãy nhớ đến anh
ngày không nối dài
chẳng còn tương lai
và bao dự định.

Chỉ nhớ anh thôi
và em biết rằng
khuyên nhủ nguyện cầu
lúc này đã muộn.

nếu em quên anh
xin đừng đau khổ.
bóng tối nát hư
trên dấu trầm tư

xin em hãy quên
và mỉm miệng cười
hơn là nhớ anh
để rồi sầu não.

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Bài thơ này buồn quá...hic! Hèn chi không khoe, cũng có người sắp đặt cho sự lãng quên mà...