23/09/2015

684. HỌC NÓI

                                                          Mộc Nhân (ngẫu tác từ cổ ngữ)

Người nói về mình, lắng nghe thấu tình đạt lý.
Việc nhỏ nói vui để tỏ hòa khí.
Việc gấp nói chậm để bình tâm.

Việc chưa rõ nói cẩn thận để có trách nhiệm.
Việc chưa làm đừng nói để giữ được niềm tin.
Việc tổn thương đừng nói để giữ quan hệ.
Việc đau lòng không nên nói để khỏi bị lánh xa.

Không có nhận xét nào: