10/01/2016

735. BÀI HÁT “DUST IN THE WIND”

 Bài hát "Dust in the Wind" – của Kansas Band (Mỹ)
Bản chuyển ngữ “Bụi trong gió”Mộc Nhân Lê Đức Thịnh

I close my eyes only for a moment
and the moment's gone
all my dreams pass before my eyes
a curiosity dust in the wind
all we are is dust in the wind.

Same old song
Just a drop of water in the endless sea
all we do crumbles to the ground
though we refuse to see.

dust in the wind
all we are is dust in the wind.
Now, don't hang on
nothing last forever
but the earth and sky.

It slips away
and all your money
won't another minute buy.
Dust in the wind
all we are is dust in the wind
dust in the wind
everything is dust in the wind

Tôi nhắm mắt trong chốc lát
và khoảnh khắc trôi đi
những giấc mơ đã qua trước mắt mình
một hạt bụi kì lạ trong gió
tất cả chúng ta là hạt bụi trong gió.

Tựa như bài hát cũ
Chỉ một giọt nước trong biển mênh mông
mọi thứ ta làm rồi cũng tan biến cùng đất
dù cho ta muốn trốn chạy hiện tiền.

Bụi bay trong gió
tất cả chúng ta là bụi trong gió.
Lúc này đây, còn đợi chờ gì nữa
chẳng có gì là vĩnh cửu
ngoài mặt đất và bầu trời.

Mọi thứ đều trôi qua
và tất cả tiền bạc
sẽ không mua được phút giây.
Bụi trong gió
Tất cả chúng ta là bụi trong gió
bụi trong gió
Mọi thứ là bụi trong gió.


Không có nhận xét nào: