21/01/2016

739. TIỄN DÊ ĐÓN KHỈ

                 Mộc Nhân
                                       “Đi về giũ áo đười ươi
                                        Đăm chiêu khách địa từ người tặng ta”
                                                                                                (Bùi Giáng) 


Tiễn
dê cỏn buồn sừng
khi rượu nồng dê béo.

Đón
khỉ gió
bày trò khỉ khô.

Tiễn
dê già
qua thời cà kê dê ngỗng.

Đón
khỉ đột
nơi cò gáy khỉ ho.

Tiễn
phường treo dê bán chó
máu bò lẫn lộn tiết dê.

Đón
khỉ mốc
rầu rĩ như khỉ chết con.
             
Tiễn dê đón khỉ
                                                              dê lại hoàn dê
khỉ lại hoàn khỉ
                                                                      ***
Ý mã tâm viên.

Không có nhận xét nào: