13/01/2016

736. CHỢT CHIỀU

Mộc Nhân

                         Chợt thấy mình 
                         trong buổi chiều trống vắng
                         chệch choạc nụ cười 
                         khói thuốc vờn sương

                         quán lặng 
                         ngày rơi trong ly cafe cạn
                         chân mộng du 
                         ngỡ những bước dặm trường.

Không có nhận xét nào: