17/10/2014

492. CHIỀU QUA CẦU ĐẠI HỒNG

                   Mộc Nhân

       qua cầu
           đi ngẩn
                về ngơ
                   mênh mang
                            trời đất
                              lòng
                                  chờ xa xăm

                   cõi đời
                          còn có
                                bao lăm
                                       làm chi
                                             để lại
                                                 dấu dằm
                                                          cho nhau
              áo xưa
                     trắng
                           cũng
                                 phai màu
                     nợ nhau
                                  xin được
                                           trả vào
                                                      hư vô
             (Chiều Đại Hồng - 17. 10. 2014)

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Có 1 người cung buồn đâu kém chi ai....