02/11/2014

501. NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU GIỮ

            Mộc Nhân -  Trích xuất từ một Power Point 


1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Hãy nhớ rằng có nhiề thứ sẽ ra đi mãi mãi và không quya trở lại. Nên hãy giữ thật chặt cái hôm nay chúng ta có...1325