17/11/2014

CÂU LẠC BỘ VĂN HỌC NAM TRÂN - ĐẠI LỘC

               

          Chiều 16/ 11/ 2014, tại phòng VHTT huyện Đại Lộc đã có buổi gặp mặt (lần thứ nhất) giữa lãnh đạo Phòng VHTT và nhiều thành viên yêu thích văn học trên địa bàn để bàn bạc một số nội dung tiến tới thành lập Câu lạc bộ Văn học Nam Trân.
          Chúng tôi xin đăng tải một số văn bản và các nội dung có liên quan đến hoạt động của CLB để  các thành viên tiện tham khảo, góp ý.

A.   QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG “CÂU LẠC BỘ VĂN HỌC NAM TRÂN”


I.    Những quy định chung:
1.  Câu lạc bộ Văn học “Nam Trân” là một tổ chức xã hội mang tính tự nguyện, hoạt động trong lĩnh vực sáng tác văn học (thơ, văn, lý luận phê bình,…) nhằm tạo điều kiện cho các thành viên yêu thích văn học có điều kiện để giao lưu, trao đổi, học hỏi lẫn nhau trên lĩnh vực sáng tác các tác phẩm văn học phục vụ nhu cầu của bản thân và xã hội, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của cộng đồng.
2.  Câu lạc bộ Văn học Nam Trân tập hợp những người yêu thích văn học, những người có năng khiếu ngâm thơ, sáng tác thơ, văn xuôi, lý luận phê bình… Thông qua hoạt động của Câu lạc bộ nhằm trao đổi, học hỏi để nâng cao trình độ, kinh nghiệm; cũng nhau học hỏi để tiến bộ.
          II. Tổ chức của Câu lạc bộ:
1. Câu lạc bộ Văn học Nam Trân được Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đại Lộc thẩm định, xem xét về mặt thủ tục pháp lý và được Trung tâm Văn hóa và Thể thao huyện Đại Lộc ra quyết định thành lập; chuẩn y công nhận Ban chủ nhiệm sau khi được tập thể tín nhiệm bầu chọn. Dưới sự quản lý, định hướng về chuyên môn của Trung tâm Văn hóa và Thể thao huyện, ban chủ nhiệm làm việc tự quản, độc lập; thực hiện các nội dung hoạt động của CLB theo kế hoạch đã đề ra, tuân thủ tôn chỉ, mục đích của Câu lạc bộ.
          2. Hội viên của Câu lạc bộ bao gồm nhiều thành viên, không phân biệt lứa tuổi, nghề nghiệp, giới tính, trình độ... Người tham gia Câu lạc bộ phải có đơn xin gia nhập, được Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ giới thiệu, được Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Thể thao huyện xem xét, đồng ý và cấp thẻ hội viên.
3. Trong quá trình sinh hoạt Câu lạc bộ, các hội viên phải có trách nhiệm thường xuyên sáng tác, giao lưu, trao đổi những tác phẩm, học hỏi kinh nghiệm giữa các hội viên để nâng cao trình độ, tham gia đầy đủ các cuộc sinh hoạt chuyên đề, các đợt thực tế sáng tác; kế hoạch hoạt động theo từng thời gian do Câu lạc bộ đề ra.
          4. Ban chủ nhiệm:
-  Ban chủ nhiệm gồm có Chủ nhiệm, các Phó chủ nhiệm, Thư ký và Thủ quỹ, thành phần Ban chủ nhiệm do tập thể hội viên trong Câu lạc bộ bầu ra để điều hành Câu lạc bộ trong quá trình tổ chức các hoạt động, đồng thời Câu lạc bộ được chia thành các nhóm chuyên để tổ chức sinh hoạt.
   III. Hoạt động của Câu lạc bộ:
1. Sáng tác các tác phẩm thơ, văn, lý luận phê bình, nghiên cứu sưu tầm; sinh hoạt chuyên đề, giới thiệu tác phẩm của các tác giả trong Câu lạc bộ; gởi tác phẩm tham gia trên các phương tiện truyền thông báo chí, tạp chí văn học trong tỉnh và cả nước; giao lưu trao đổi, học hỏi kinh nghiệm với các địa phương và các Câu lạc bộ khác.
2. Các hoạt động của Câu lạc bộ, Ban chủ nhiệm có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động từng tháng, quý, năm, báo cáo với Trung tâm Văn hóa và Thể thao là cơ quan quản lý trực tiếp để có định hướng và hỗ trợ rong quá trình tổ chức hoạt động.
3. Thời gian sinh hoạt của Câu lạc bộ:
Câu lạc bộ sinh hoạt thường kỳ mỗi tháng 1 lần trong thời gian rỗi. Ngoài ra, Câu lạc bộ có những cuộc sinh hoạt đột xuất theo nhu cầu của việc luyện tập chương trình, trao đổi học hỏi kinh nghiệm.
IV. Kinh phí hoạt động của Câu lạc bộ:
  1.Kinh phí thu từ hội phí do toàn hội viên tự nguyện đóng góp (mức thu do tập thể Câu lạc bộ quy định).
  2. Thu từ nguồn tài trợ của các đơn vị, cá nhân, các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp v.v...
3. Thu từ các nguồn kinh phí hợp lý khác được sự cho phép của cơ quan chủ quản.
           V. Điều khoản chung:
Mọi thành viên của Câu lạc bộ Văn học Nam Trân phải thực hiện đúng theo nội dung quy chế này. Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề phát sinh theo đề xuất của hội viên Câu lạc bộ thì Ban chủ nhiệm xin ý kiến của Phòng Văn hóa và thông tin huyện Đại Lộc, Trung tâm Văn hóa – Thể thao để điều chỉnh bổ sung. 
     
B.   NHÂN SỰ LÂM THỜI ĐIỀU HÀNH CÂU LẠC BỘ


               1. Lê Đức Thịnh (Mộc Nhân): Chủ nhiệm CLB
               2. Đinh Công Tôn : Phó chủ nhiệm CLB
               3. Trương Phước: Phó chủ nhiệm CLB
               4. Nguyễn Giúp: Ủy viên
               5. Ngô Văn Phú: Ủy viên

C.   MỘT SỐ CÔNG VIỆC SẮP ĐẾN CỦA CLB:


1.     Tiến hành bầu Ban điều hành chính thức của CLB và phân công nhiệm vụ thành viên.
2.     Hoàn tất các thủ tục pháp lý để được cấp quản lý phê chuẩn và công nhận hoạt động của CLB
3.     Bàn bạc một số nội dung cụ thể và phân công nhiệm vụ cho buổi ra mắt CLB sắp đến (dự kiến cuối tháng 11/ 2014).
4.     Xúc tiến việc chia sẻ tác phẩm của các thành viên.
5.     Tiếp tục giới thiệu thành viên mới cho CLB trên tinh thần tự nguyện.
6.     Đinh hướng một số nội dung hoạt động từ đây đến cuối năm 2014.

D. ĐỊA CHỈ GIAO LƯU TẠM THỜI:


1. Tạm thời sử dụng trang Mộc Nhân- Lê Đức Thịnh - thinhdailoc.blogspot.com (hoặc Facebook của các thành viên) làm nơi giao lưu tác giả và tác phẩm cho đến khi có trang Web chính thức của CLB.
2. Bài viết hoặc trao đổi thông tin xin gởi về:
* SĐT : 0975 247 248 (Mộc Nhân)
* Vì lí do tế nhị và tôn trọng quyền riêng tư nên chúng tôi tạm thời không công khai sđt và email của các thành viên, tuy nhiên nếu các bạn có nhu cầu chúng tôi sẽ chuyển giao thông tin.
                                                Thay mặt Câu lạc bộ Văn học Nam Trân
                                                            Chủ nhiệm (lâm thời)
                                                       Mộc Nhân – Lê Đức Thịnh

Không có nhận xét nào: