15/02/2015

585. BẢY ĐIỀU CẦN HỌC SUỐT ĐỜI

   Mộc Nhântừ nguồn giáo lý Phật học .1. HỌC NHẬN LỖI.
Con người thường không chịu nhận lỗi lầm về mình, tất cả mọi lỗi lầm đều đổ cho người khác, cho rằng bản thân mình mới đúng, thật ra không biết nhận lỗi chính là một lỗi lầm lớn.

2. HỌC NHU HÒA.
Răng người ta rất cứng, lưỡi người ta rất mềm, đi hết cuộc đời răng người ta lại rụng hết, nhưng lưỡi thì vẫn còn nguyên, cho nên cần phải học mềm mỏng, nhu hòa thì đời con người ta mới có thể hạnh phúc an lạc.


3. HỌC NHẪN NHỊN.
Thế gian này nếu nhẫn được một chút thì sóng yên bể lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Nhẫn chính là biết xử sự, biết hóa giải, dùng trí tuệ và năng lực làm cho chuyện lớn hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không.


4. HỌC THẤU HIỂU.
Thiếu thấu hiểu nhau sẽ nảy sinh những thị phi, tranh chấp, hiểu lầm. Mọi người nên thấu hiểu thông cảm lẫn nhau, để giúp đỡ lẫn nhau. Không thông cảm lẫn nhau làm sao có thể an nhiên được?


5. HỌC BUÔNG BỎ.
Cái gì quá nặng nề thì buông bỏ, xí xóa; sao lại cố chấp giống như kéo một túi hành lý nặng nề không tự tại chút nào cả. Cuộc đời có hạn, nhận lỗi, tôn trọng, bao dung, mới làm cho người khác chấp nhận mình. Biết buông bỏ thì mới tự tại được!


6. HỌC CẢM ĐỘNG.
Nhìn thấy ưu điểm của người khác chúng ta nên hoan hỷ mừng vui cùng cho họ, nhìn thấy điều không may của người khác nên cảm động. Cảm động là tâm thương yêu, tâm Bồ đề.


7. HỌC SINH TỒN.
Để sinh tồn, chúng ta phải duy trì bảo vệ thân thể khỏe mạnh; thân thể khỏe mạnh không những có lợi cho bản thân, mà còn làm cho gia đình hạnh phúc, bè bạn yên tâm, cho nên đó cũng là hành vi hiếu đễ với người thân. Tại sao tự hủy hoại thân xác mình bởi những chuyện vớ vẩn.

Không có nhận xét nào: