14/02/2015

583. TIỄN NGỰA - ĐÓN DÊ

          Mộc Nhân Lê Đức Thịnh
               Chúc quí thân hữu năm mới hanh thông như ý.
                Mời bạn đọc tổ khúc Ngựa - Dê được góp nhặt từ những câu nói dân gian...


Tiễn ngựa
1.
Tiễn ngựa
cho trôi đi tương tàn da ngựa bọc thây
để đời yêu thương một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ

ai không mong đời lên xe, xuống ngựa
ai không ghét kẻ thay ngựa giữa dòng

Tiễn ngựa
những lời thẳng ruột ngựa
thảm cảnh ngựa dập voi giày

quay đầu thấy thời gian như bóng ngựa vút qua cửa sổ
cõi người nhanh như ngựa chạy tên bay

những con ngựa bất kham, ngựa non háu đá
ngựa bốn vó vẫn cứ bị vấp ngã
đường dài.

Đón dê
2.
Đón dê
những dê cỏn buồn sừng
khi rượu nồng dê béo

những dê già đã qua thời
Cưới em tám vạn trâu bò, bảy vạn dê lợn, chín vò rượu tăm

             còn duyên  "dương xa tang diệp" (*)
vui thú dê ngỗng cà kê

Đón năm dê
không lẫn lộn máu bò như tiết dê
tránh xa phường treo dê bán chó
Người mà vô lễ 
              khác nào loài dê.
                 --------------------------------------------
           * "Dương xa - tang diệp" (xe dê - lá dâu): đọc lại câu chuyện số 2
                trong bài này - bấm vào đây -  để hiểu thêm điển tích "xe dê" - "lá dâu".

Không có nhận xét nào: