27/02/2015

592. CÂU HÁT ÂN TÌNH

                   Đinh Công Tôn

                       Làng quê ngan ngát ân tình
                       Sông quê chấp chới dáng hình người quê
                       Bóng cò quá khứ tìm về
                       Chở đầy hư thực đam mê một thời

                       Dở chừng câu hát : Người ơi !...
                       Vẫn da diết nhớ một lời chưa trao
                       Í a…đồng vọng nơi nao
                       Cho ta đi trọn một câu… thương mình.
                                                          Lập Đông. 2014
                                                                 Đinh Công TônKhông có nhận xét nào: