26/02/2015

590. NGUYÊN TIÊU

                Đinh Công Tôn                

                Trăng nguyên tiêu ngời ngợi trung tuần
                Tròn vành vạnh đêm xuân tịch mịch
                Phủ lên sông nét mềm lụa bạch
                Đối ẩm thi nhân một chén vàng.
               

                Trăng nguyên tiêu căng mọng trinh nguyên
                Lộ nét duyên qua làn gió nhẹ
                Viên mãn đài trang áng mây lữ thứ
                Phô ngọc ngà cảm hứng nhi nhiên
               
                Trăng nguyên tiêu chênh chếch qua song
                Ôm cõi người mộng mơ cảm xúc
                Từng giọt mơn man miền rạo rực
                Thao thức nguyên tiêu
                                                   sợ khuyết tình yêu .
                                         Đinh Công Tôn                   

Không có nhận xét nào: