25/09/2016

837. BÀI HÁT “PIGGIES” THE BEATLES

Bản dịch thơ năm chữ của Mộc Nhân Lê Đức Thịnh

Have you seen the little piggies
Crawling in the dirt
And for all the little piggies
Life is getting worse
Always having dirt to play around in.

Have you seen the bigger piggies
in their starched white shirts
you will find the bigger piggies
stirring up the dirt
always have clean shirts to play around in.

In their sties with all their backing
They don't care what goes on around
In their eyes there's something lacking
What they need's a damn good whacking.

Everywhere there's lots of piggies
Living piggy lives
You can see them out for dinner
With their piggy wives
Clutching forks and knives
to eat their bacon.
  Nhìn kìa bầy lợn nhỏ
  lăn lộn dưới bùn lầy
  và tất thảy bọn ấy
  cuộc sống thật đáng thương
  chơi trong bùn sung sướng.

  Những chú lợn lớn hơn
  sơmi trắng tinh tươm
  bạn sẽ thấy chúng nó
  hoạt náo dưới bùn nhơ
  đóng vai người lịch lãm.

  Chuồng trại và giam cầm
  chúng cũng đều mặc xác
  mắt nhìn đời phách lác
  khoái choảng nhau ra trò.

  Đâu đâu cũng thấy lợn
  sống cuộc đời loài heo
  cũng ra ngoài ăn tối
  với mụ vợ đẫy đà
  rồi cũng dao và nỉa
  xơi thịt muối nhà ta.


Không có nhận xét nào: