18/12/2014

524. THANK YOU FOR LOVING ME

Lyrics song “THANK YOU FOR LOVING ME” – Bon Jovi

Dịch thơ “CẢM ƠN VÌ EM YÊU ANH” – Mộc Nhân Lê Đức Thịnh
It's hard for me to say the things
I want to say sometimes
There's no one here
but you and me.

And that broken old street light
Lock the doors
We'll leave the world outside
All I've got to give to you

Are these five words when I
“Thank you for loving me”
For being my eyes
When I couldn't see
For parting my lips
When I couldn't breathe

I never knew I had a dream
Until that dream was you
When I look into your eyes
The sky's a different blue

Cross my heart
I wear no disguise
If I tried, you'd make believe
That you believed my lies

You pick me up when I fall down
ring bell before they count me out.
I was drowning you would part the sea, risk your own life to rescue me

When I couldn't fly
Oh, you gave me wings
You parted my lips
When I couldn't breathe

Thank you for giving me
Thank you for loving me

  Có những điều khó nói
  đôi khi muốn tâm tình
  giờ chẳng còn ai cả
  chỉ có hai chúng mình.

  ánh đèn đã tắt lịm
  ta buông bỏ cuộc chơi
  khóa cửa lại em nhé
  nghe anh trao đôi lời

  còn đây chỉ năm tiếng
  “Cảm ơn đã yêu anh”
  vì cho anh đôi mắt
  khi ánh nhìn đã tắt
  vì cho anh bờ môi
  khi hơi thở ngưng rồi

  Anh chưa từng mộng mơ
  đến khi em hiện hữu
  nhìn sâu trong mắt em
  trời xanh nào tồn lưu

  đi qua trái tim này
  anh sẽ nhìn thấu thị
  nếu khi anh ủy mị
  cho anh thêm lòng tin 

  nâng anh khi gục ngã
  rung chuông trong kinh cầu
  chẳng tiếc gì mạng sống
  cứu anh giữa biển sâu

  Khi nào anh mỏi mệt
  mang đôi cánh cho anh
  anh muốn mượn đôi môi
  để tiếp thêm nhịp thở

  Cảm ơn đã cho anh
  Cảm ơn em yêu anh

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

ánh đèn đã tắt lịm
ta buông bỏ cuộc chơi
khóa cửa lại em nhé
nghe anh trao đôi lời

Tình yêu chỉ cần 2 người thôi, lúc nào cũng chỉ mong thế giới này chỉco1 2 người và tất cả biến mất đi...
Bài dịch thơ quá hay!
1325