15/08/2015

662. BÀI HÁT “THE LONG AND WINDING ROAD”

Bài hát “The long and winding road” của Paul McCartney
Dịch thơ “Con đường dài quanh co”Mộc Nhân Lê Đức ThịnhThe long and winding road
that leads to your door
will never disappear
I’ve seen that road before

It always leads me here
Lead me to your door
The wild and windy night
That the rain washed away

Has left a pool of tears
Crying for the day
Why leave me standing here
Let me know the way

Many times I’ve been alone
And many times I’ve cried
Any way you’ll never know
The many ways I’ve tried

But still they lead me back
To the long winding road
You left me standing here
A long long time ago

Don’t leave me waiting here
Lead me to your door
  Con đường dài quanh co
  dẫn tới ngôi nhà em
  chẳng bao giờ mất dấu
  anh đã biết từ lâu

  Con đường luôn dẫn bước
  tới cửa nhà người yêu
  đêm hoang vu gió nổi
  cơn mưa xóa sạch rồi

  Chỉ còn đây hồ lệ
  khóc cho ngày phôi phai
  sao em để mặc anh
  biết đi đâu chốn này

  Nhiều lúc anh cô độc
  nhiều khi anh đã khóc
  em có bao giờ biết
  những con đường anh qua

  Nhưng đường vẫn cùng anh
  trên dặm dài khúc khủy
  em để anh đứng đây
  lâu tựa dường khởi thủy

  Đừng để anh chờ đợi
  Xin em đưa anh về


Không có nhận xét nào: