23/08/2015

665. THE NIGHT HAS A THOUSAND EYES

      Bài thơ “THE NIGHT HAS A THOUSAND EYES” – của Francis William Bourdillon 
          * Francis William Bourdillon Là nhà thơ người Anh, ông nổi tiếng với nhiều bài thơ ngắn hay;  tiêu biểu nhất là bài "The night has a thousand eyes".
             Bài thơ này đã gợi cảm hứng cho nhiều nhạc sĩ sáng tác ở nhiều thể loại như: ca khúc, nhạc không lời, tổ khúc giao hưởng...  Bài thơ:
THE NIGHT HAS A THOUSAND EYES
của Francis William Bourdillon
    Bản dịch thơ:
    ĐÊM CÓ NGHÌN CON MẮT
của Mộc Nhân Lê Đức Thịnh
  The night has a thousand eyes
  And the day but one;
  Yet the light of the bright world dies
  With the dying sun.

  The mind has a thousand eyes
  And the heart but one
  Yet the light of a whole life dies
  When love is done.

     Đêm có nghìn con mắt
     Ngày chỉ một mà thôi
     Ánh thiều quang tắt lịm
     Nếu mất đi mặt trời.

     Trí có nghìn con mắt
     Tim có một mà thôi
     Ánh sáng đời sẽ tắt
     Khi tình yêu xa khơi.

1 nhận xét:

gocque nói...

Ánh sáng đời sẽ tắt
Khi tình yêu bắt đầu