15/11/2015

714. BÀI HÁT "BLOWING IN THE WIND"

           

"Blowin' in the Wind" là tên ca khúc trong đĩa đơn của ca sĩ-nhạc sĩ Bob Dylan nằm trong album The Freewheelin' Bob Dylan được phát hành vào năm 1963. Mặc dù được coi là một trong những bài hát của phong trào phản kháng và được xem là thánh ca của phong trào tranh đấu cho dân quyền, "Blowin' in the Wind" đề cập nhiều câu hỏi tu từ liên quan tới hòa bình, chiến tranh và tự do. Câu hát điệp khúc "The answer, my friend, is blowin' in the wind" từng được miêu tả như "một sự mơ hồ khó diễn đạt: hoặc là câu trả lời nó hiển hiện trước mắt, hoặc là nó chỉ nằm vô định trong cơn gió". Năm 1994, ca khúc này có tên trong Grammy Hall of Fame và tới năm 2004, nó được xếp hạng số 14 trong danh sách "500 bài hát vĩ đại nhất" của tạp chí Rolling Stone. (Nguồn:Wikipedia)

                "Blowin' in the Wind"- Bob Dylan - Nghe lại ca khúc này tại đây
                                                  Chuyển ngữ “Cuốn trong cơn gió” - Mộc Nhân Lê Đức Thịnh         

How many roads must a man walk down
before they call him a man?
How many seas must a white dove sail
before she sleeps in the sand?
How many times must the canon balls fly
before they're forever banned?

The answer, my friend, is blowin' in the wind
The answer is blowin' in the wind.

How many years must a mountain exist
before it is washed to the sea?
How many years can some people exist
before they're allowed to be free?
How many times can a man turn his head
and pretend that he just doesn't see?

The answer, my friend, is blowin' in the wind
The answer is blowin' in the wind.

How many times must a man look up
before he can see the sky?
How many ears must one man have
before he can hear people cry?
How many deaths will it take till he knows
that too many people have died?

The answer, my friend, is blowin' in the wind
The answer is blowin' in the wind.
The answer is blowin' in the wind.
Bao nhiêu chặng đường phải qua
trước khi ta được gọi là người đàn ông ?
Bao nhiêu đại đương bồ câu sải cánh
trước khi được ngủ trên cát?
Bao nhiêu lần đạn pháo bay ra
trước khi chúng mãi im tiếng?

Bạn ơi, câu trả lời cuốn trong gió
Câu trả lời gió cuốn bay đi.

Bao nhiêu năm núi đồi hiện tồn
trước khi ngập vào biển sâu?
Bao nhiêu năm con người tại thế
Trước khi được hưởng tự do?
Bao nhiêu lần ta quay đầu nhìn lại
rồi vờ ngoảnh mặt làm ngơ ?

Bạn ơi, câu trả lời cuốn trong gió
Câu trả lời gió cuốn bay đi.

Bao nhiêu lần ta phải ngước nhìn
trước khi có thể thấy bầu trời?
Cần bao nhiêu lỗ tai 
trước khi nghe tiếng khóc loài người?
phải qua bao nhiêu chết chóc
để thấy quá nhiều kẻ đã bỏ mình ?

Bạn ơi, câu trả lời cuốn trong gió
Câu trả lời gió cuốn bay đi.
Câu trả lời gió cuốn bay đi.


Không có nhận xét nào: