07/03/2013

312. GÓI QUÀ TẶNG EM

                      Đinh Công Tôn
             
Tặng em – ngày 8 tháng 3
            Gói đầy năm tháng làm quà yêu thương
            Những ngày thương nhớ vấn vương
           Cộng thêm chút vị chán chường xót xa
            Còn đây những phút la đà
            Cũng xin gói hết làm quà tặng em .    

Không có nhận xét nào: