03/05/2015

612. KHÚC RU

                                    Đinh Công Tôn

                                    Bóng chiều khuất lấp nửa đời
                                    Nửa vào sương khói chơi vơi bóng mình
                                    Nửa còn để tỉnh tình tinh
                                    Nửa say quên cả chênh vênh một thời

                                    Ngủ đi mình hỡi...à ơi
                                    Có trăng dẫn lối về nơi suối ngàn
                                    Ngọc ngà tẩy rửa đa đoan
                                    Xin đừng đánh thức lỡ làng ái ân
                                    À ơi khúc hát bâng khuâng
                                    Chỉ còn một nửa. Xin lần nữa thôi…
                                                                                             ĐCT

Không có nhận xét nào: