11/05/2015

617. SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ NAM TRÂN LẦN 1

Lưu giữ hình ảnh 
buổi sinh hoạt Câu lạc bộ Nam Trân lần I
Ái Nghĩa, ngày 10 tháng 5 năm 2015


Không có nhận xét nào: