27/05/2015

623. QUẠT MO

                        Đinh Công Tôn

                        Có cái quạt mo
                        Lúc trời oi 38 độ
                        Không điện không một cơn gió
                        Lúc cần che đầu tạt qua nhà hàng xóm
                        Lúc ngồi ngoài hiên phành phạch góp chuyện vui

                        Có cái quạt mo
                        Đập muỗi đuổi ruồi
                        Đậu trên người cọ châm ngưa ngứa
                        Có cái quạt mo
                        Phẩy qua bụi bặm
                        Lót làm chỗ ngồi thay thế những tiện nghi

                        Giá trị của Bờm
                        Không sẵn có thừa
                        Đâu cần cân nhắc
                        Ba bò, chín trâu, ao sâu cá mè …
                        Chẳng hề muốn đổi
                        Hạnh phúc đơn sơ ai thèm giành giật
                        Theo suốt những ngày đổ lửa
                        Giờ đành cười …đứt ruột
                        Để đổi nắm xôi
                        Cái đói thường trực
                        Quắt quay chưa cần cái mát
                        Hạnh phúc hơn một lần là biết hy sinh

                        Đừng đem cái đủ đầy của mình ra phê phán
                        Bởi đời Bờm đâu phải như ta…
                        Cầm quạt mo trên tay
                        Giữa trưa 38 độ mùa hè
                        Không điện chờ hoài không thấy gió
                        Phành phạch mấy lần
                        Lại nhớ Bờm
                        Với chuyện quạt mo 
                                                   Mùa hè 2015 - Đinh Công Tôn

Không có nhận xét nào: