06/05/2015

613. NGỌN ĐÈN VÀ TRANG SÁCH

 Huỳnh Minh Tâm

Khúc I
ngọn đèn đặt trên chiếc bàn
trang sách đặt trên chiếc bàn
tôi đọc trang sách
biết đường đi
cuộc sống
cái chết

Khúc II
khi tôi chết
ngọn đèn đặt ở đầu giường
trang sách đốt trên mộ

Khúc III
nhớ thời tôi sống
vào một ngày mùa xuân
tôi thổi mãi thổi mãi
ngọn đèn không tắt
những trang sách
lật qua lật lại

Khúc IV
một đêm mùa đông mưa gió
tôi giơ cao ngọn đèn
tìm quyển sách
trong chồng kỷ vật

Khúc V
trang sách đã bay lên
nhánh cây gầy lá bay bay
ô hay!
ngọn đèn vụt tắt
mà ai hắt hủi nó
đâu
chữ

Không có nhận xét nào: