08/05/2015

616. BÀI HÁT “DO YOU REMEMBER”

Bài hát “Do you remember” – Phil Collins
Chuyển ngữ  “Này em có nhớ” – Mộc Nhân Lê Đức Thịnh


We never talked about it
but I hear the blame was mine
I'd call you up to say I'm sorry
But I wouldn't want to waste your time
'Cause I love you
but I can't take anymore
There's a look
I can't describe in your eyes
If we could try like we tried before
W’d you keep on telling me those lies?
Do you remember?

There seemed no way to make up
'Cause it seemed your mind was set
And the way you looked it told me
It's a look I know I'll never forget
You could've come over to my side
You could've let me know
You could've tried to see
the distance between us
But it seemed to far for you to go
Do you remember?

Through all of my life
in spite of all the pain
You know that
people are funny sometimes
'Cause they just can't wait
to get hurt again
Tell me do you remember?

There are things we won't recall
And feelings we'll never find
It's taken so long to see it
'Cause we never seemed to’ve the time
There was always
something more important to do
more important to say
But "I love you"
wasn't one of those things
And now it's too late.
Do you remember?

Chúng ta chưa bao giờ nói về nó
Nhưng anh nghe rằng lỗi thuộc về anh
Anh gọi em đến để nói lời xin lỗi
Nhưng anh không muốn em mất thì giờ
Bởi anh yêu em
Nhưng anh không còn yêu nữa
Trong đôi mắt em có một ánh nhìn
anh không thể tả nổi
Nếu chúng ta cố gắng như đã từng
Em sẽ còn dối anh nữa không?
Này em có nhớ ?

Dường như chẳng có cách nào thay đổi
Vì nó in sâu vào tâm trí em
Và cách mà em nhìn khi nói với anh
anh biết là sẽ không quên bao giờ
Có thể em đã đi qua bên anh
Có thể em để cho anh biết vậy
Có thể em đã cố gắng để thấy được
sự xa cách giữa đôi ta
Nhưng nó dường như đi quá xa.
Này em có nhớ?

Em đi qua đời anh
trong tâm hồn và nỗi đau
Em có biết là
mọi người đôi khi rất vui vẻ
Bởi họ không thể cứ đứng chờ
những nỗi đau quay lại
Nói cho anh biết là em có nhớ không?

Có những điều chúng ta không lấy lại
Những cảm xúc chúng ta không tìm lại
Không biết bao lâu để tìm lại điều đó
Bởi chúng ta chưa bao giờ có thời gian
Chúng ta luôn có điều gì đó
quan trọng hơn để làm
quan trọng hơn để nói
Nhưng câu “anh yêu em” lại không là
một trong những điều như thế
Và giờ đây đã quá muộn.
Này em có nhớ ?

Không có nhận xét nào: