12/08/2017

979. THƠ NGẮN

Mộc Nhân

1.
Nắng đổ dài
như câu chuyện kể từ trên trời
rồi cũng có hồi kết.

2. 
Bàn tay riết róng
vuốt ve khuôn mặt trầm tư
chải chuốt đêm.

3.
ta đi khất thực mười phương
xin nữ thí chủ
cúng dường
trái tim.

Không có nhận xét nào: